СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

Класни ръководители и класни стаи

Класни ръководители и класни стаи за учебната 2023/ 2024 година

клас класен ръководител етаж стая 
Начален етап
I а клас Дарина Манолова   1 4
I б клас Юмран Кямил  1 5
I в клас Добринка Йорданова  1
II a клас Семавер Тахсин 1
II б клас Виктория Стойчева- Ганева
II в клас Ментие Мусамедин
 III a клас Веселка Андреева 13 
 III б клас  Мариела Дачева 12 
 III в клас  Жанета Кралева- Сакалян
  IV а клас Силвия Ангелова 21 
 IV б клас  Йорданка Василева 14 
 IV в клас  Ширин Хабил 1 20 
Прогимназиален етап    
V а клас  Мелин Махмуд ниво 0  0-10
V б клас  Бирсен Хюсеин ниво 0   0-3 
V в клас Тодор Петров ниво 0   0-7
VI a клас Айбенис Араплъ ниво 0  0-8
VI б клас Севгюл Мустафа ниво 0   0-9 
 VII а клас Емел Ружди ниво 0   0-4
 VII б клас Валентина Великова ниво 0   0-5
  VII в клас  Семра Яшар ниво 0   0-6
Гимназиален етап
 VIII а клас Илдъзай Еминова 25 
VIII б клас  Стилияна Черкезова 27 
VIII в клас  Софка Стефанова 2   24 
VIII г клас  Шакир Халид 2   30 
 IX а клас Елица Атанасова 1 18
 IX б клас  Мирена Занева 1 17 
IX в клас  Сали Сали 1 15 
IX г клас  Неделчо Станчев   1 19 
 X а клас Ангел Андонов 28 
X б клас  Нели Иванова 32 
X в клас  Пенка Димитрова 33
X г клас  Севим Мюмюн 16 
 ХI а клас Румяна Калева 23 
ХI б клас   Даниела Иванова 31 
ХI в клас   Кадрие Халид 35 
XI г клас Алефтер Идриз 1 11
 ХII а клас Евгения Симеонова  22 
 ХII б клас Таня Енчева 29 
 ХII в клас Виолета Стоянова 34 
ХII г клас  Драгомир Йонков  207