СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

Класни ръководители и класни стаи

Класни ръководители за учебната 2020/ 2021 година

клас класен ръководител етаж стая 
Начален етап
I а клас Силвия Ангелова етаж 1
I б клас Йорданка Василева етаж 1
I в клас Ширин Хабил етаж 1
II a клас Дарина Манолова етаж 1
II б клас Юмран Кямил  етаж 1 
II в клас Добринка Йорданова етаж 1 
 III a клас Величка Илиева  етаж 1 
 III б клас  Димитричка Крумова  етаж 1  11 
 III в клас  Семавер Тахсин  етаж 1 
  IV а клас Веселка Андреева  етаж 1  13 
 IV б клас  Мариела Дачева  етаж 1  12 
 IV в клас  Жанета Кралева  етаж 1  21 
Прогимназиален етап    
V а клас  Илка Карова ниво 0  0-1
V б клас  Милена Тодорова ниво 0  0-2 
V в клас  Стефка Иванова ниво 0  0-10 
VI а клас Сали Сали ниво 0  0-7 
VI б клас Елица Атанасова ниво 0  0-8 
VI в клас Мирена Занева ниво 0 0-9 
VI г клас Айбенис Араплъ ниво 0  0-3 
 VII а клас Пенка Димитрова  ниво 0  0-4 
VII б клас  Ангел Андонов  ниво 0  0-5 
VII в клас  Емел Ружди   ниво 0 0-6 
Гимназиален етап
 VIII а клас Ангел Ангелов  етаж 2  23
VIII б клас  Даниела Иванова  етаж 2   31 
VIII в клас  Кадрие Халид  етаж 2   36 
VIII г клас  Алефтер Идриз  етаж 2   29 
 IX а клас Донка Илиева  етаж 2   22
 IX б клас Таня Енчева  етаж 1   15 
IX в клас  Виолета Стоянова  етаж 2   34 
IX г клас  Драгомир Йонков  етаж 1   19 
 X а клас Стилияна Черкезова  етаж 1   18 
X б клас  Фергюл Рамис  етаж 1   16 
X в клас  Семра Неждет  етаж 1   20 
X г клас  Гюлтен Рушид  етаж 1   17 
 ХI а клас Софка Стефанова   етаж 2  33 
ХI б клас  Илдъзай Еминова  етаж 2   32 
ХI в клас  Шакир Халид   етаж 1  14 
 ХII а клас Копринка Калчева  етаж 2   27 
 ХII б клас Семра Яшар  етаж 2   30 
 ХII в клас Ивелина Крумова  етаж 2   35