СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

Класни ръководители и класни стаи

Класни ръководители за учебната 2021/ 2022 година

клас класен ръководител етаж стая 
Начален етап
I а клас Веселка Андреева  1 13 
I б клас Мариела Дачева  1 12 
I в клас Жанета Кралева- Сакалян  1  2
II a клас Силвия Ангелова  1  4
II б клас Йорданка Васиева  1
II в клас Ширин Хабил  1  6
 III a клас Дарина Манолова   1  21
 III б клас  Юмран Кямил  3
 III в клас  Добринка Йорданова  1
  IV а клас Величка Илиева   8
 IV б клас  Димитричка Крумова   1  11
 IV в клас  Семавер Тахсин  1  7
Прогимназиален етап    
V а клас  Емел Ружди  0 0-4 
V б клас  Валентина Великова  0 0-5 
V в клас  Семра Яшар  0 0-6 
VI а клас Илка Карова  0 0-1 
VI б клас Милена Тодорова  0  0-2
VI в клас Стефка Иванова  0 0-10 
VII а клас Сали Сали  0 0-7 
 VII б клас Елица Атанасова  0 0-8 
VII в клас  Мирена Занева  0 0-9 
VII г клас  Айбенис Араплъ  0 0-3 
Гимназиален етап
 VIII а клас Ангел Андонов  1 18 
VIII б клас  Нели Иванова   1 16 
VIII в клас  Пенка Димитрова  1 20 
VIII г клас  Севим Мюмюн   1 14 
 IX а клас Ангел Ангелов  2 23 
 IX б клас Даниела Иванова  2  31
IX в клас  Кадрие Халлид  2  35
IX г клас  Алефтер Идриз   2  29
 X а клас Донка Илиева   2  22
X б клас  Таня Енчева  1  15
X в клас  Виолета Стоянова   2  34
X г клас  Драгомир Йонков   1 19 
 ХI а клас Стилияна Черкезова  2 27 
ХI б клас  Фергюл Рамис   2  30
ХI в клас  Семра Неждет  2  36
XI г клас Гюлтен Рушид  1  17
 ХII а клас Софка Стефанова  2  33
 ХII б клас Илдъзай Еминова  2  32
 ХII в клас Шакир Халид  2  207