СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

Класни ръководители и класни стаи

Класни ръководители и класни стаи за учебната 2022/ 2023 година

клас класен ръководител етаж стая 
Начален етап
I а клас Семавер Тахсин  1
I б клас Виктория Стойчева- Ганева  1 2
I в клас Ментие Мусамедин  1
II a клас Веселка Андреева 1 13 
II б клас Мариела Дачева 12 
II в клас Жанета Кралева- Сакалян
 III a клас Силвия Ангелова
 III б клас  Йорданка Василева
 III в клас  Ширин Хабил
  IV а клас Дарина Манолова  21 
 IV б клас  Юмран Кямил
 IV в клас  Добринка Йорданова 1 11 
Прогимназиален етап    
V а клас  Айбенис Араплъ ниво 0  0-8
V б клас  Севгюл Мустафа ниво 0   0-9 
VI а клас Емел Ружди ниво 0   0-4
VI б клас Валентина Великова ниво 0  0-5 
VI в клас Семра Яшар ниво 0   0-6 
VII а клас Илка Карова ниво 0   0-1 
 VII б клас Милена Тодорова ниво 0   0-2 
VII в клас  Искра Петрова ниво 0   0-10
Гимназиален етап
 VIII а клас Елица Атанасова 18 
VIII б клас  Мирена Занева 17 
VIII в клас  Сали Сали 1   15 
VIII г клас  Неделчо Станчев 1   19 
 IX а клас Ангел Андонов 2 29
 IX б клас Нели Иванова  1 16 
IX в клас  Пенка Димитрова 1 20 
IX г клас   Севим Мюмюн  1 14 
 X а клас Ангел Ангелов 23 
X б клас  Даниела Иванова 31 
X в клас  Кадрие Халлид 35
X г клас  Алефтер Идриз ниво 0  0-7 
 ХI а клас Донка Илиева  22 
ХI б клас   Таня Енчева 32 
ХI в клас  Виолета Стоянова  34 
XI г клас Драгомир Йонков  ниво 0  0-3 
 ХII а клас Стилияна Черкезова 27 
 ХII б клас Фергюл Рамис 30 
 ХII в клас Семра Неждет 36 
ХII г клас  Гюлтен Рушид 33