СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

Класни ръководители и класни стаи

Класни ръководители за учебната 2022/ 2023 година

клас класен ръководител етаж стая 
Начален етап
I а клас Семавер Тахсин    
I б клас Виктория Стойчева- Ганева    
I в клас Ментие Мусамедин    
II a клас Веселка Андреева    
II б клас Мариела Дачева    
II в клас Жанета Кралева- Сакалян    
 III a клас Силвия Ангелова    
 III б клас  Йорданка Васиева    
 III в клас  Ширин Хабил    
  IV а клас Дарина Манолова     
 IV б клас  Юмран Кямил    
 IV в клас  Добринка Йорданова    
Прогимназиален етап    
V а клас  Айбенис Араплъ    
V б клас  Севгюл Мустафа    
VI а клас Емел Ружди    
VI б клас Валентина Великова    
VI в клас Семра Яшар    
VII а клас Илка Карова    
 VII б клас Милена Тодорова    
VII в клас  Искра Петрова    
Гимназиален етап
 VIII а клас Елица Атанасова    
VIII б клас  Мирена Занева    
VIII в клас  Сали Сали    
VIII г клас  Неделчо Станчев    
 IX а клас Ангел Андонов    
 IX б клас Нели Иванова     
IX в клас  Пенка Димитрова    
IX г клас   Севим Мюмюн     
 X а клас Ангел Ангелов    
X б клас  Даниела Иванова    
X в клас  Кадрие Халлид    
X г клас  Алефтер Идриз    
 ХI а клас Донка Илиева     
ХI б клас   Таня Енчева    
ХI в клас  Виолета Стоянова     
XI г клас Драгомир Йонков     
 ХII а клас Стилияна Черкезова    
 ХII б клас Фергюл Рамис    
 ХII в клас Семра Неждет    
ХII г клас  Гюлтен Рушид