СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

Дневна форма на обучение

 

Заповед за утвърждаване формите на обучение

 

Учебни планове за текущата 2023/ 2024 учебна година

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас- профил "Хуманитарни науки"

             профил "Природни науки"

             професия "Приложен програмист"

 

9 клас- профил "Хуманитарни науки"

             профил "Природни науки"

             профил "Софтуерни и хардуерни науки"

 

10 клас- профил "Хуманитарни науки"

               профил "Природни науки"

               профил "Софтуерни и хардуерни науки"

 

11 клас- профил "Хуманитарни науки"

               профил "Природни науки"

               профил "Софтуерни и хардуерни науки"

 

12 клас- 

               профил "Хуманитарни науки"

               профил "Природни науки"

               профил "Софтуерни и хардуерни науки"

 

 

График за провеждане на поправителни изпити за учениците от 12 клас през редовна поправителна сесия за учебната 2022/2023 година 

График за провеждане на поправителни изпити за учениците от 8 до 11 клас през поправителна сесия за учебната 2022/2023 година

График за провеждане на поправителни изпити за учениците от 8 до 11 клас през редовна поправителна сесия за учебната 2022/2023 година

График за провеждане на поправителни изпити за учениците от 5 клас през поправителна сесия за учебната 2022/2023 година

График за провеждане на поправителни изпити за учениците от 5 клас през редовна поправителна сесия за учебната 2022/2023 година

График за провеждане на изпити за оформяне на срочна/годишна оценка на ученик