СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия

Самостоятелна форма на обучение

 График на юнска поправителна сесия 11 клас

График на юнска поправителна сесия 9 клас

График на майска изпитна сесия 12 клас

График за априлска изпитна и поправителна сесия 9 , 11 , 12 клас

График за априлска изпитна сесия 9 клас

График за априлска изпитна сесия 11 клас

График за априлска поправителна сесия 11 клас

График за априлска поправителна сесия 12 клас

График за януарската изпитна сесия

Учебно- изпитна програма по български език и литература за 10 клас- задължителна подготовка

Учебно- изпитна програма по български език и литература за 12 клас- задължителна подготовка

Учебно- изпитна програма по английски език за 10 клас

Учебно- изпитна програма по английски език за 12 клас

Учебно- изпитна програма по немски език за 10 клас

Учебно- изпитна програма по френски език за 12 клас

Учебно- изпитна програма по математика за 10 клас

Учебно- изпитна програма по математика за 12 клас

Учебно- изпитна програма по информационни технологии за 10 клас- задължителна подготовка

Учебно- изпитна програма по информационни технологии за 10 клас- задължителноизбираема подготовка

Учебно- изпитна програма по информационни технологии за 12 клас- задължителноизбираема подготовка

Учебно- изпитна програма по география и икономика за 10 клас- задължителна подготовка

Учебно- изпитна програма по география и икономика за 12 клас- задължителноизбираема подготовка

Учебно- изпитна програма по свят и личност за 12 клас- задължителна подготовка

Учебно- изпитна програма по химия и опазване на околната среда за 10 клас- задължителна подготовка

Учебно- изпитна програма по химия и опазване на околната среда за 12 клас- задължителна подготовка

Учебно- изпитна програма по биология и здравно образование за 10 клас- задължителна подготовка

 

 

Резултатите от януарската изпитна сесия на учениците ще бъдат обявени на интернет страницата на училището и на информационното табло в сградата на СУ "Васил Левски"- Дулово.