СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия

Самостоятелна форма на обучение

 График на априлска изпитна сесия 11 г клас 2021 22

График на априлска изпитна сесия 10 клас 2021 22

График на априлска изпитна сесия 11 а клас 2021 22

График на априлска изпитна сесия 11 клас 2021 22

График на априлска изпитна сесия 12 клас 2021 22

График на юнска поправителна сесия 11 клас

График на юнска поправителна сесия 9 клас

График на майска изпитна сесия 12 клас

График за априлска изпитна и поправителна сесия 9 , 11 , 12 клас

График за априлска изпитна сесия 9 клас

График за априлска изпитна сесия 11 клас

График за априлска поправителна сесия 11 клас

График за априлска поправителна сесия 12 клас

График за януарската изпитна сесия

Учебно- изпитна програма по български език и литература за 10 клас- задължителна подготовка

Учебно- изпитна програма по български език и литература за 12 клас- задължителна подготовка

Учебно- изпитна програма по английски език за 10 клас

Учебно- изпитна програма по английски език за 12 клас

Учебно- изпитна програма по немски език за 10 клас

Учебно- изпитна програма по френски език за 12 клас

Учебно- изпитна програма по математика за 10 клас

Учебно- изпитна програма по математика за 12 клас

Учебно- изпитна програма по информационни технологии за 10 клас- задължителна подготовка

Учебно- изпитна програма по информационни технологии за 10 клас- задължителноизбираема подготовка

Учебно- изпитна програма по информационни технологии за 12 клас- задължителноизбираема подготовка

Учебно- изпитна програма по география и икономика за 10 клас- задължителна подготовка

Учебно- изпитна програма по география и икономика за 12 клас- задължителноизбираема подготовка

Учебно- изпитна програма по свят и личност за 12 клас- задължителна подготовка

Учебно- изпитна програма по химия и опазване на околната среда за 10 клас- задължителна подготовка

Учебно- изпитна програма по химия и опазване на околната среда за 12 клас- задължителна подготовка

Учебно- изпитна програма по биология и здравно образование за 10 клас- задължителна подготовка

 

 

Резултатите от януарската изпитна сесия на учениците ще бъдат обявени на интернет страницата на училището и на информационното табло в сградата на СУ "Васил Левски"- Дулово.