СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

Самостоятелна форма на обучение

 

График за провеждане на августовска изпитна сесия 2022/2023 година 10 клас хуманитарни науки

График на юнска изпитна сесия 2022/2023 година 12 клас природни науки

График на юнска изпитна сесия 2022/2023 година 10 клас хуманитарни науки

График на юнска изпитна сесия 2022/2023 година 10 клас природни науки

График на юнска изпитна сесия 2022/2023 година 9 клас софтуерни науки

График за януарска изпитна сесия 2022/2023 година 12 клас софтуерни науки

График за януарска изпитна сесия 2022/2023 година 12 клас природни науки

График за януарска изпитна сесия 2022/2023 година 12 клас хуманитарни науки

График за януарска изпитна сесия 2022/2023 година 11 клас хуманитарни науки

График за януарска изпитна сесия 2022/2023 година 11 клас софтуерни науки по различен учебен план

График за януарска изпитна сесия 2022/2023 година 10 клас природни науки

График за януарска изпитна сесия 2022/2023 година 10 клас софтуерни науки

График за януарска изпитна сесия 2022/2023 година 9 клас софтуерни науки

График на априлска изпитна сесия 11 г клас 2021 22

График на априлска изпитна сесия 10 клас 2021 22

График на априлска изпитна сесия 11 а клас 2021 22

График на априлска изпитна сесия 11 клас 2021 22

График на априлска изпитна сесия 12 клас 2021 22

График на юнска поправителна сесия 11 клас

График на юнска поправителна сесия 9 клас

График на майска изпитна сесия 12 клас

График за априлска изпитна и поправителна сесия 9 , 11 , 12 клас

График за априлска изпитна сесия 9 клас

График за априлска изпитна сесия 11 клас

График за априлска поправителна сесия 11 клас

График за априлска поправителна сесия 12 клас

График за януарската изпитна сесия