СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

Проект на МОНBG05M20P001-2.012-0001 "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"

Проектът е на обща стойност 104959178,01 лв и се финансира по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския социален фонд.

Образование за утрешния ден