СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

Родителски срещи по класове и общи за училището

Родителски срещи за началото на учебната 2022/ 2023 година:

 

Първи клас, класни ръководители Семавер Тахсин, Виктория Стойчева, Ментие Мусамедин- 7 септември (сряда), 17 часа, училищен двор

 

Пети клас, класни ръководители Айбенис Араплъ, Севгюл Мустафа- 12 септември (понеделник), 17 часа, училищен двор

 

Осми клас, класни ръководители Елица Атанасова, Мирена Занева, Сали Сали, Неделчо Станчев- 9 септември (петък), 17 часа, училищен двор

 

Клас класен ръководител дата и час място
II а, б и в 

 

Веселка Андреева, Мариела Дачева, Жанета Кралева- Сакалян

 12 септември (понеделник), 17 часа класната стая на съответния клас 
III а, б и в

 

Силвия Ангелова, Йорданка Василева, Ширин Хабил

 12 септември (понеделник), 17 часа  класната стая на съответния клас
IV  а, б и в

 

Дарина Манлова, Юмран Кямил, Добринка Йорданова

 12 септември (понеделник), 17 часа  класната стая на съответния клас
VI а, б, в

 

Емел Ружди, Валентина Великова, Семра Яшар

 12 септември (понеделник), 17 часа класната стая на съответния клас 
 VII а, б, в 

 

Илка Карова, Милена Тодорова, Искра Петрова

 12 септември (понеделник), 17 часа класната стая на съответния клас 
 IX а, б, в и г

 

Ангел Андонов, Нели Иванова, Пенка Димитрова, Севим Мюмюн

 12 септември (понеделник), 17 часа  класната стая на съответния клас 
а, б, в и г

 

Ангел Ангелов, Даниела Иванова, Кадрие Халид, Алефтер Идриз

 12 септември (понеделник), 17 часа класната стая на съответния клас 
XI а, б, в и г

 

Донка Илиева, Таня Енчева, Виолета Стоянова, Драгомир Йонков

 12 септември (понеделник), 17 часа  класната стая на съответния клас 
XII а, б, в и г

 

Стелияна Черкезова, Фергюл Рамис, Семра Неждет, Гюлтен Рушид 

 12 септември (понеделник), 17 часа класната стая на съответния клас