СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

Родителски срещи по класове и общи за училището

Родителски срещи за началото на учебната 2021/ 2022 година:

 

Първи клас, класни ръководители Веселка Андреева, Мариела Дачева, Жанета Кралева- Сакалян- 7 септември (вторник), 17 часа, училищен двор

 

Пети клас, класни ръководители Емел Ружди, Валентина Великова, Семра Яшар-

9 септември (четвъртък), 17 и 30 часа, училищен двор

 

Осми клас, класни ръководители Ангел Андонов, НелиИванова, Пенка Димитрова, Севим Мюмюн- 8 септември (сряда), 17 часа, училищен двор

 

Клас класен ръководител дата и час място
II а, б и в 

 

Силвия Ангелова, Йорданка Василева, Ширин Хабил

 13 септември (понеделник), 17 часа класната стая на съответния клас 
III а, б и в

 

Дарина Манлова, Юмран Кямил, Добринка Йорданова

 8 септември (вторник), 17 часа   класната стая на съответния клас
IV  а, б и в

 

Величка Илиева, Димитричка Крумова, Семавер Тахсин

 9 септември (четвъртък), 17 часа   класната стая на съответния клас
VI а, б, в

 

Илка Карова, Милена Тодорова, Стефка Иванова 

13 септември (понеделник), 17 часа  класната стая на съответния клас 
 VII а, б, в и г

 

Сали Сали, Елица Атанасова, Мирена Занева, Айбенис Араплъ 

9 септември (четвъртък), 17 часа  класната стая на съответния клас 
 IX а, б, в и г

 

Ангел Ангелов, Даниела Иванова, Кадрие Халид, Алефтер Идриз

 13 септември (понеделник), 17 часа  класната стая на съответния клас 
а, б, в и г

 

Донка Илиева, Таня Енчева, Виолета Стоянова, Драгомир Йонков

 13 септември (понеделник), 17 часа класната стая на съответния клас 
XI а, б, в и г

 

Стелияна Черкезова, Фергюл Рамис, Семра Неждет, Гюлтен Рушид

 13 септември (понеделник), 17 часа  класната стая на съответния клас 
XII а, б и в

 

Софка Стефанова, Илдъзай Еминова, Шакир Халид 

10 септември (петък), 17 часа класната стая на съответния клас