СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

Родителски срещи по класове и общи за училището

покана

Родителски срещи за началото на учебната 2023/ 2024 година:

 

Първи клас, класни ръководители Дарина Манолова, Юмран Кямил, Добринка Йорданова- 5 септември (вторник), 17 часа, училищен двор

 

Пети клас, класни ръководители Мелин Махмуд, Бирсен Хюсеин, Тодор Петров- 4 септември (понеделник), 17 часа, училищен двор

 

Осми клас, класни ръководители Илдъзай Еминова, Стилияна Черкезова, Софка Стефанова, Шакир Халид- 7 септември (четвъртък), 17 часа, училищен двор

 

Клас класен ръководител дата и час място
II а, б и в 

 

Семавер Тахсин, Виктория Стойчева- Ганева, Ментие Мусамедин

 11 септември (понеделник), 17 часа класната стая на съответния клас 
III а, б и в

 

Веселка Андреева, Мариела Дачева, Жанета Кралева- Сакалян

 4 септември (понеделник), 17:30 часа  класната стая на съответния клас
IV  а, б и в

 

Силвия Ангелова, Йорданка Василева, Ширин Хабил

 12 септември (вторник), 17 часа  класната стая на съответния клас
VI а, б, в

 

Айбенис Араплъ, Севгюл Мустафа

 12 септември (вторник), 17 часа класната стая на съответния клас 
 VII а, б, в 

 

Емел Ружди, Валентина Великова, Семра Яшар

 13 септември (сряда), 17 часа класната стая на съответния клас 
 IX а, б, в и г

 

Елица Атанасова, Мирена Занева, Сали Сали, Неделчо Станчев

 13 септември (сряда), 17 часа  класната стая на съответния клас 
а, б, в и г

 

Ангел Андонов, Нели Иванова, Пенка Димитрова, Севим Мюмюн

 11 септември (понеделник), 17 часа класната стая на съответния клас 
XI а, б, в и г

 

Ангел Ангелов, Даниела Иванова, Кадрие Халид, Алефтер Идриз

 11 септември (понеделник), 17 часа  класната стая на съответния клас 
XII а, б, в и г

 

Евгения Симеонова, Таня Енчева, Виолета Стоянова, Драгомир Йонков

 12 септември (вторник), 17 часа класната стая на съответния клас