СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

Родителски срещи по класове и общи за училището

Родителски срещи за началото на учебната 2020/ 2021 година:

Първи клас, класни ръководители Силвия Ангелова, Йорданка Василева, Ширин Хабил- 2 септември (сряда), 17 часа, училищен двор

Пети клас, класни ръководители Илка Карова, Милена Тодорова, Стефка Иванова- 3 септември (четвъртък), 17 часа, училищен двор

Осми клас, класни ръководители Ангел Ангелов, Даниела Иванова, Кадрие Халид, Алефтер Идриз- 8 септември (вторник), 17 часа, училищен двор

 

Клас класен ръководител дата и час място
II а, б и в  Дарина Манлова, Юмран Кямил, Добринка Йорданова  8 септември (вторник), 17 часа класната стая на съответния клас 
III а, б и в

 Величка Илиева, Димитричка Крумова, Семавер Тахсин

 9 септември (сряда), 17 часа   класната стая на съответния клас
IV  а и б Веселка Андреева, Мариел Дачева   9 септември (сряда), 17 часа   класната стая на съответния клас
 IV в Жанета Кралева- Сакалян  3 септември (четвъртък), 17 часа класната стая на съответния клас 
VI а, б, в и г Сали Сали, Елица Атанасова, Мирена Занева, Айбенис Араплъ  10 септември (четвъртък), 17 часа  училищен двор 
 VII а, б и в  Пенка Димитрова, Ангел Андонов, Емел Ружди 8 септември (вторник), 17 часа   училищен двор
 IX а, б, в и г  Донка Илиева, Таня Енчева, Виолета Стоянова, Драгомир Йонков  9 септември (сряда), 17 часа    училищен двор
а, б, в и г  Стелияна Черкезова, Фергюл Рамис, Семра Неждет, Гюлтен Рушид  9 септември (сряда), 17 часа    училищен двор
XI а, б и в Софка Стефанова, Илдъзай Еминова, Шакир Халид  10 септември (четвъртък), 17 часа   класната стая на съответния клас 
XII а, б и в  Копринка Калчева, Семра Яшар, Ивелина Крумова 14 септември (понеделник), 17 часа  училищен двор