СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

Учебен календар

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023/2024 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023/2024 година:

30.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна
03.02.2024 г. -- 05.02.2024– междусрочна 
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за I - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за XII клас

Неучебни дни - официални празници

06.09.2023 г. – Ден на Съединението;
22.09.2023 г. – Ден на Независимостта на България;
01.11.2023 г. – Ден на народните будители - неприсъствен за всички учебни заведения;
24.12.2023 г. – 26.12.2023 г.   Коледни празници;

01.01.2024 г. – Нова година;

03.03.2024 г. – 3 март - Ден на Освобождението на България от османско иго - национален празник;
04.05.2024 г. –06.05.2024 г. – Великденски празници;
01.05.2024 г. – Ден на труда и на международната работническа солидарност;
06.05.2024 г. – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;
24.05.2024 г. – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност;

Начало на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

06.02.2024 г.  I - XII клас

Неучебни дни

31.01.2024 г. и дните от 03.02. до 05.02.2024 г. вкл. - неучебни дни 

17.05.2024 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2024 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
10.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края  на Х клас
12.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края  на Х клас 

19.06.2024 г. – изпит по БЕЛ от НВО в края на 7 клас

21.06.2024 г. – изпит по Математика от НВО в края 7 клас

Край на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

13.05.2024 г.       XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г.       І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г.       IV – VІ клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г.      

 

 

VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2024 г.