СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

I "а"                                                                                няма свободни места

I "б"                                                                                няма свободни места

I "в"                                                                                няма свободни места

II "а"                                                                              няма свободни места

II "б"                                                                              няма свободни места

II "в"                                                                              1

III "а"                                                                            4

III "б"                                                                            6

III "в"                                                                            3

IV "а"                                                                             3

IV "б"                                                                             1

IV "в"                                                                             4

V "а"                                                                               2

V "б"                                                                               3

V "в"                                                                               2                                                                            

VI "а"                                                                             8

VI "б"                                                                             7

VI "в"                                                                             5

VI "г"                                                                             7

VII "а"                                                                           5

VII "б"                                                                           2

VII "в"                                                                           5

VIII "а"- Хуманитарни науки                                     няма свободни места

VIII "б"- Природни науки                                           няма свободни места

VIII "в"- Природни науки                                           няма свободни места

VIII "г"- Софтуерни и хардуерни науки                    1

IХ "а"- Хуманитарни науки                                         няма свободни места

IХ "б"- Природни науки                                              2

IХ "в"- Природни науки                                              1

IХ "г"- Софтуерни и хардуерни науки                       2

X "а"- Хуманитарен профил                                       1

X "б"- Природни науки                                                1

X "в" - Природни науки                                              1

X "г" - "Софтуерни и хардуерни науки"                   2

XI "а"-  Хуманитарен профил                                    няма свободни места

XI "б"- Природоматематически профил                   няма свободни места

XI "в"- ФВС                                                                  9

XII "а"- Хуманитарен профил                                   2

XII "б"- Природоматематически профил                  няма свободни места

XII "в"- Непрофилирано обучение                           7