СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

Свободни места за ученици към 20 .03. 2024 г.

 

I "а"                                                                                1

I "б"                                                                                1

I "в"                                                                                2

II "а"                                                                              няма свободни места

II "б"                                                                              няма свободни места

II "в"                                                                              няма свободни места

III "а"                                                                             няма свободни места

III "б"                                                                             няма свободни места

III "в"                                                                             няма свободни места

IV "а"                                                                            3

IV "б"                                                                            4

IV "в"                                                                            2

V "а"                                                                             1

V "б"                                                                             2                                                                         

V "в"                                                                             2

VI "а"                                                                            3

VI "б"                                                                            2

VII "а"                                                                           5

VII "б"                                                                           5

VII "в"                                                                           7

VIII "а"- Хуманитарни науки                                     няма свободни места

VIII "б"- Природни науки                                           1

VIII "в"- Природни науки                                           няма свободни места

VIII "г"- Приложен програмист                                 няма свободни места

IХ "а"- Хуманитарни науки                                        няма свободни места

IХ "б"- Природни науки                                             няма свободни места

IХ "в"- Природни науки                                             няма свободни места

IХ "г"- Приложен програмист                                   няма свободни места

X "а"- Хуманитарен профил                                     1

X "б"- Природни науки                                              2

X "в" - Природни науки                                             няма свободни места

X "г" - "Софтуерни и хардуерни науки"                 7

XI "а"-  Хуманитарен профил                                   4

XI "б"- Природни науки                                             3

XI "в"- Природни науки                                             5

XI "г" - Софтуерни и хардуерни науки                    6

XII "а"- Хуманитарен профил                                   няма свободни места

XII "б"- Природни науки                                            4

XII "в"- Природни науки                                            7

XII "г" - Софтуерни и хардуерни науки                  10