СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

Свободни места за ученици към 20. 09. 2023 г.

 

I "а"                                                                                няма свободни места

I "б"                                                                                няма свободни места

I "в"                                                                                няма свободни места

II "а"                                                                              няма свободни места

II "б"                                                                              няма свободни места 

II "в"                                                                              няма свободни места

III "а"                                                                             няма свободни места

III "б"                                                                             няма свободни места

III "в"                                                                            няма свободни места

IV "а"                                                                            2

IV "б"                                                                            4

IV "в"                                                                            2

V "а"                                                                             1

V "б"                                                                             2                                                                         

V "в"                                                                             няма свободни места

VI "а"                                                                            3

VI "б"                                                                            3

VII "а"                                                                           5

VII "б"                                                                           5

VII "в"                                                                           7

VIII "а"- Хуманитарни науки                                     няма свободни места

VIII "б"- Природни науки                                           няма свободни места

VIII "в"- Природни науки                                           няма свободни места

VIII "г"- Приложен програмист                                 няма свободни места

IХ "а"- Хуманитарни науки                                       няма свободни места

IХ "б"- Природни науки                                             няма свободни места

IХ "в"- Природни науки                                             няма свободни места

IХ "г"- Приложен програмист                                   1

X "а"- Хуманитарен профил                                     1

X "б"- Природни науки                                              2

X "в" - Природни науки                                             няма свободни места

X "г" - "Софтуерни и хардуерни науки"                 6

XI "а"-  Хуманитарен профил                                  2

XI "б"- Природни науки                                             2

XI "в"- Природни науки                                             5

XI "г" - Софтуерни и хардуерни науки                   2

XII "а"- Хуманитарен профил                                   няма свободни места

XII "б"- Природни науки                                            4

XII "в"- Природни науки                                            7

XII "г" - Софтуерни и хардуерни науки                  10