СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

I "а"                                                                                няма свободни места

I "б"                                                                                няма свободни места

I "в"                                                                                няма свободни места

II "а"                                                                              няма свободни места

II "б"                                                                              няма свободни места

II "в"                                                                            няма свободни места

III "а"                                                                            3

III "б"                                                                           4

III "в"                                                                            1

IV "а"                                                                            няма свободни места

IV "б"                                                                            няма свободни места

IV "в"                                                                            няма свободни места

V "а"                                                                              няма свободни места

V "б"                                                                              няма свободни места                                                                         

VI "а"                                                                             5

VI "б"                                                                             6

VI "в"                                                                             6

VII "а"                                                                           5

VII "б"                                                                          6

VII "в"                                                                           6

VIII "а"- Хуманитарни науки                                     няма свободни места

VIII "б"- Природни науки                                           няма свободни места

VIII "в"- Природни науки                                           няма свободни места

VIII "г"- Приложен програмист                                  няма свободни места

IХ "а"- Хуманитарни науки                                         1

IХ "б"- Природни науки                                              1

IХ "в"- Природни науки                                              няма свободни места

IХ "г"- Софтуерни и хардуерни науки                      4

X "а"- Хуманитарен профил                                       1

X "б"- Природни науки                                               2

X "в" - Природни науки                                              3

X "г" - "Софтуерни и хардуерни науки"                   5

XI "а"-  Хуманитарен профил                                    няма свободни места

XI "б"- Природни науки                                               3

XI "в"- Природни науки                                               5

XI "г" - Софтуерни и хардуерни науки                    5

XII "а"- Хуманитарен профил                                   3

XII "б"- Природни науки                                             5

XII "в"- Природни науки                                             2

XII "г" - Софтуерни и хардуерни науки                    3