СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

Бюджет

 

Бюджет на СУ "Васил Левски"- гр. Дулово за календарната 2024 година

Бюджет на СУ "Васил Левски"- гр. Дулово за календарната 2023 година

Бюджет на СУ "Васил Левски"- гр. Дулово за календарната 2022 година

Бюджет на СУ "Васил Левски"- гр. Дулово за календарната 2021 година

Бюджет 2021

Бюджет 2020

Бюджет 2016

Бюджет 2017

Отчет за изпълнение на бюджета до м. септември 2017 год.

Доклад за изпълнението на бюджета за 2017 г.

Доклад за изпълнението на бюджета към 30 юни 2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за 2018 година

Бюджет за 2019 година

Доклад за изпълнението на бюджета към 31 март 2019 г.

Доклад за изпълнението на бюджета към 30 юни 2019 г.

Доклад за изпълнението на бюджета към 30 септември 2019 г.

Доклад за изпълнението на бюджета към 31 декември 2019 г.

Доклад за изпълнението на бюджета към 31 март 2020 г.

 

Доклад за изпълнението на бюджета към 30 септември 2020 г.

Доклад за изпълнението на бюджета към 31 март 2021 г.

Доклад за изпълнението на бюджета към 30 юни 2021 г.

Доклад за изпълнението на бюджета към 30 септември 2021 г.

Доклад за изпълнението на бюджета към 31 декември 2021 г.

Доклад за изпълнението на бюджета към 31 март 2022 г.

Доклад за изпълнението на бюджета към 30 юни 2022 година

Доклад за изпълнението на бюджета към 30 септември 2022 година

Доклад за изпълнението на бюджета за 2022

 

Доклад за изпълнението на бюджета към 31 март 2023 година

Доклад за изпълнението на бюджета към 30 юни 2023 година

Отчет за изпълнение на бюджета до м. септември 2023 година

Доклад за изпълнението на бюджета за 2023 година

Отчет за изпълнението на бюджета за 2023 година

 

Доклад за изпълнението на бюджета към 31 март 2024 година

Доклад за изпълнението на бюджета към 30 юни 2024 година