СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

Начало на основен ремонт на СУ "Васил Левски" град Дулово с внедряване на мерки за енергийна ефективност

        Днес, 18 март 2019 г., гост на СУ "Васил Левски"- гр. Дулово бе министърът на образованието Красимир Вълчев, за да постави началото на основния ремонт с внедряване на мерки за енергийна ефективност. Наши гости бяха и евродепутатът Емил Радев, депутатите Милена Дамянова и Алтимир Адамов, областния управите на област Силистра Ивелин Статев, началника на РУО Габриела Миткова, кметът на община Дулово д- р Юксел Ахмед, зам. кмета Доротея Тотева и областния координатор на ПП ГЕРБ Тодор Тодоров.

 

 

 

 

Седмица на четенето в СУ "Васил Левски"- гр. Дулово от 11 до 15 декември 2017 година

     Стартира Националната седмица на четенето в СУ "Васил Левски"- гр. Дулово. Всички планирани инициативи целят да се постави в центъра на вниманието четящият човек, да се разшири кръгът от четящи хора чрез намиране път към онези, които все още не са изкушени от магията на четенето, които не са осъзнали неговата значимост за интелектуалното и духовното изграждане на личността.
 
      Дните от седмицата 11-15 декември ще са наситени с интересни и вълнуващи мероприятия, които ще отразим в сайта на училището.

      В първия ден учениците от 3 "в" и 4 "а" клас подготвиха табло във фоаето на училището, а в много от класовете децата представиха своя любим приказен герой.

 

Табло, подготвено от учениците от 3 "в" и 4 "а" класове.

"Любим приказен герой" в 1 "б"

Учениците от 2 "б-в" група четат любими приказки в библиотеката

"Любим приказен герой" в 3 "а" клас

"Любим приказен герой" в 4 "б" клас

"Любим приказен герой" в 4 "в" клас

 

 

 

Защо трябва да четем?

Знаете ли, че...

 

 

 

 

Гости от Латвия

 

   На 3.10.2017 г. СУ „Васил Левски“ в град Дулово, област Силистра посрещна 39- членна делегация от просветни работници от Мадонски край на Република Латвия. Делегацията бе водена от Солвита Сержане, завеждаща отдел образование на Мадонски край. Съставът на делегацията включваше директори на основни и средни училища, заместник директори по учебната част, учители, които са ръководители на методически обединения, директори на детски градини, директор на център за работа с деца и юноши, работници от отдел култура на Мадонски край. От българска страна присъстваха директорът на СУ „Васил Левски“ Стелиян Тотев, заместник-директорите по учебната дейност, главните учители, председателите на методическите обединения, учителите по чужди езици и психологът на училището.

   Гостите бяха посрещнати по български обичай с хляб и сол от момичета в национални костюми. Срещата започна с кратка разходка в училището и продължи с работен обяд, по време на който гостите се запознаха с българската образователна система – предучилищно и училищно образование, учебни програми в средното образование, изпити и кандидатстване след завършени седми и дванадесети клас, извънкласна работа с учениците, работа с деца със СОП, финансиране на училището.

   Гостите бяха поздравени от възпитаници на училището с български народна песен и танц.

  Общата снимка, която бе направена пред централния вход на училището, запечата завинаги топлите чувства между българските и латвийските учители. Тази среща постави началото на бъдещи проекти и сътрудничество между учителите от СУ „Васил Левски” в град Дулово и просветните работници от Мадонски край на Република Латвия