СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

Олимпиади и състезания

График за провеждането на олимпиади по учебни предмети за учебната 2023/ 2024 г.

 

Заповед Олимпиади

Регламенти на национални олимпиади за учебната 2023/2024 година

 

 График за провеждане на общински кръг на олимпиадите при спазване на сроковете в утвърдения от министъра на образованието и науката график за учебната 2023/ 2024 г.

 

Олимпиада

Дата на провеждане

Комисия по провеждането

1.

Математика

08.12.2023 г.

Даниела Вълчева

Фидес Сали

Силвия Ангелова

2.

Информационни технологии

14.12.2022 г.

Алефтер Идриз

Ивелина Крумова

3.

История и цивилизации

11.01.2024 г.

Ангел Андонов

Ангел Ангелов

Ян Андреев

4.

Биология и ЗО

14.12.2023 г.

Айбенис Араплъ

Даниела Иванова

Нели Иванова

5.

Астрономия

До 13.01.2023 г.

Кадрие Халид

Гюлсен Ибиш

6.

География и икономика

10.01.2024 г.

Семра Неждет

Миглена Костова

Енгин Федаил

7.

Химия и ООС

15.01.2024 г.

Виолета Стоянова

Тюркян Садула

Кадрие Халид

8.

Български език и литература

18.01.2024 г.

Таня Енчева

Стилияна Черкезова

Мирена Занева

9.

Физика

12.01.2024 г.

Кадрие Халид

Гюлсен Ибиш

10.

Национално състезание по компютърно моделиране

До 10.12.2023 г.

Севим Мюмюн

Бирсен Хюсеин

11.

Национално състезание „Ключът на музиката“

19.01.2024 г.

Стоян Тотев

Стелиян Тотев

12.

Национално състезание

„Знам и мога“

20.01.2024 г.

Мариела Дачева

Жанета Кралева

Веселка Андреева