СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

Олимпиади и състезания

График за провеждането на олимпиади по учебни предмети за учебната 2022/2023 г.

 

Заповед Олимпиади

 

Олимпиада

Дата на провеждане

Комисия по провеждането

1.

Математика

09.12.2021 г.

     Даниела Вълчева

Фидес Сали

Силвия Ангелова

2.

Информационни технологии

14.12.2022 г.

Алефтер Идриз

Ивелина Крумова

3.

История и цивилизации

10.01.2023 г.

Ангел Андонов

Ангел Ангелов

Ивелин Илиев

4.

Биология и ЗО

15.12.2022 г.

Айбенис Араплъ

Даниела Иванова

Нели Иванова

5.

Астрономия

14.01.2023 г.

Кадрие Халид

Гюлсен Ибиш

6.

География и икономика

11.01.2023 г.

Семра Неждет

Миглена Костова

7.

Химия и ООС

21.12.2022 г.

Виолета Стоянова

Тюркян Садула

8.

Български език и литература

18.01.2023 г.

Таня Енчева

Стилияна Черкезова

9.

Физика

12.01.2023 г.

Кадрие Халид

Гюлсен Ибиш

10.

Национално състезание по компютърно моделиране

03.12.2022 г.

Севим Мюмюн

Бирсен Хюсеин

11.

Национално състезание „Ключът на музиката“

20.01.2023 г.

Стоян Тотев

Стелиян Тотев

12.

Национално състезание

„Знам и мога“

21.01.2023 г.

Силвия Ангелова

Ширин Хабил