СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

Училищен екип

 

Име 

длъжност e-mail контакт

Стелиян Тотев 

директор, учител по музика

totev_82@abv.bg

089 876 8649

Миглена Костова

заместник директор по УД, учител по география и икономика  megelina2606@abv.bg

Валентин Атанасов

заместник директор по УД, учител по география и икономика и ФВС vvaallkkaa@abv.bg
Александра Лечева- Ангелова

заместник директор по УД, учител по английски език

 
     

Любаша Ганчева

училищен логопед  
Кремена Атанасова

педагогически съветник

 

 

   

Веселка Андреева

старши учител начален етап  sunachalen@gmail.com

Мариела Дачева

старши учител начален етап  

Жанета Кралева

старши учител начален етап  

Силвия Ангелова

старши учител начален етап  

Йорданка Василева

старши учител начален етап  

Виктория Стойчева- Ганева

учител начален етап  

Ширин Хабил

старши учител начален етап  

Дарина Манолова

учител в начален етап  

Добринка Йорданова

старши учител начален етап  

Юмран Кямил

старши учител начален етап  

Ментие Мусамедин

старши учител начален етап

 

Семавер Тахсин

старши учител начален етап  

Величка Илиева

старши учител В ГЦОУД - начален етап  

Хюсеин Джелил

старши учител в ГЦОУД- начален етап  

Ангелина Николова

старши учител в ГЦОУД- начален етап

 

Красимир Крумов

старши учител в ГЦОУД- начален етап

 

Красимира  Вълчева

учител в ГЦОУД - начален етап

 

Сейфи Мехмед

старши учител в ГЦОУД- начален етап

 

Стойчо Андреев

старши учител в ГЦОУД- начален етап

 

Димитричка Йорданова

старши учител в ГЦОУД- начален етап

 
 

 

 
Румяна Калева

старши учител по български език и литература

 sudulovobel@gmail.com
Донка Илиева

старши учител по български език и литература и философия

 
Стелияна Черкезова

старши учител по български език и литература

 
Магдалена Георгиева

старши учител по български език и литература

 
Искра Петрова

старши учител по български език и литература

 
Мирена Занева

старши учител по български език и литература

 
Таня Енчева

учител по български език и литература

 
Пенка Димитрова

старши учител по английски език

 sudulovo4e@gmail.com
Шакир Халид

старши учител по английски език

 
Сали Сали

старши учител по английски език

 
Семра Яшар

старши учител по английски език

 
Илдъзай Еминова

старши учител по немски език

 
Елица Атанасова

старши учител по немски език

 
Софка Стефанова

старши учител по руски език

 
 

 

 
Тюркян Садула

учител, учител по химия и опазване на околната среда

 suprirodni@gmail.com
Фергюл Рамис

старши учител по математика

 
Севим Мюмюн

старши учител по математика и информатика

 
Севгюл Мустафа

старши учител по математика и информатика

 
Алефтер Идриз

учител по информационни технологии

 
Ивелина Крумова

старши учител по математика и информатика

 
Гюлтен Рушид

старши учител по информатика и информационни технологии

 

Бирсен Хюсеин

старши учител по информационни технологии  
Даниела Вълчева

старши учител по математика и физика

 
Драгомир Йонков

старши учител по математика и физика

 
Кадрие Шукри

старши учител по физика и астрономия

 
Айбенис Мехмедова

учител по човекът и природата и биология и здравно образование

 
Даниела Иванова

старши учител по биология и здравно образование

 
Нели Иванова

старши учител по биология и здравно образование

 
Виолета Стоянова

старши учител по химия и опазване на околната среда

 
 

 

 
Семра Неждет

старши учител, учител по география и икономика 

 sudulovoongo@gmail.com
Милена Тодорова

старши учител по география и икономика 

 
Ивелин Илиев

старши учител по философия

 
Ангел Ангелов

старши учител по история и цивилизация

 
Ангел Андонов

учител по история и цивилизация

 
Стоян Тотев

учител по музика

 
Емел Ружди

старши учител по технологии и предпиемачество

 
Неделчо Станчев

учител по физическо възпитание и спорт

 

Тодор Петров

учител по физическо възпитание и спорт

 
     
 

 

 
Нефизе Мюслюм

учител в ГЦОУД, учител по български език и литература, френски език и английски език

 
Валентина Великова

учител в ГЦОУД, учител по български език и литература

 
Зайде Исмаил

старши учител в ГЦОУД, учител по математика

 
 

 

 

Нурсема Ризова

старши ресурсен учител  

Джейлян Феим

ресурсен учител  
 

 

 
Радка Камберлийска

библиотекар

 
Цветалина Беронова

завеждащ административна служба

 

Денислава Маркова

Главен счетоводител  

Петя Йорданова

СЧР  

Шенер Вели

Системен администратор