СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

14 ноември е световен ден за борба с диабета. В България страдат повече от половин милион души, а в света над 120 милиона. Ученици от 8б, 8в, 9б и 9в клас изработиха табла и презентации за превенция на диабета. Проведохме беседа и с медицинското лице в училище.