СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

✨РУБРИКА "ДНЕС ВИ ПРЕДСТАВЯМЕ":

????????Представяме ви моменти от интервютата с Миглена Костова, Александра Лечева-Ангелова и Валентин Атанасов – заместник-директори в СУ „Васил Левски", град Дулово.

????На въпроса: Къде (в какво) виждате тайната на вашия педагогически успех? тримата заместник-директори дадоха следните отговори:
М.К.: За мен изключително важна е комуникацията ми с учениците, разговорите, които водя с тях, важно е да ми имат доверие като човек и като учител. Така моите педагогически, научни и човешки послания достигат по-лесно до тях. И все пак – да не забравяме, че знания се дават само на онези, които са съгласни да ги вземат.
А.А.: Успехите идват тогава, когато работата ти носи удоволствие и всекидневни предизвикателства.
В.А.: Тайната на педагогическия успех, е че всеки човек/учител трябва да знае как да комуникира правилно с учениците, изисква се повече търпение и внимание.

????Въпрос 2: Кое е Вашето основно педагогическо постижение?
М.К.: Много се радвам и смятам за добре свършена работа, когато видя учениците си като успели хора, важно е за мен, че след години като ме видят – спомнят си коя съм. Успех за мен е, когато си спомнят моите послания и споделят, че са им повлияли.
В чисто прагматичен план – успех е, когато завършат образованието си и постигнат удовлетворяващ всички ни резултат на ДЗИ, в дипломата си, на кандидатстудентски изпит.
А.А.: Един от големите ми успехи е осъщественият ми открит урок и положителните отзиви за него, както от колегите, така и от експертите. Постижение за всеки учител са успехите на неговите ученици. Доволна съм от тяхната мотивация и от резултатите, които постигат на състезания.
В.А.: Смятам, че моето постижение е че съм открил подходящ начин, по който да научаваш учениците си на нещо. И ти самия си щастлив, като видиш добър резултат от усилията, които си вложил в начина на обясняване; целя да могат да вникнат лесно в думите ми, за да им е по-лесно докато учат своите уроци. Смятам, че ключът към разбирянето е чрез посочване на лесни за разбиране примери.

????Въпрос 3: Коя е най-трудната част от работата Ви?
М.К.: В настоящата ми позиция най- трудна е ежедневната комуникация с много и различни хора: ученици, учители, родители, институции и т.н. В личен план – липсата на време най-вече за детето ми.
А.А.: Както всяка професия, работата с много хора създава различни емоции. Една от основните трудности е това, че учениците не са мотивирани да учат. Моята цел е да им покажа ползата от знанията.
В.А.: За мен най-трудната част в работата ми са моменти, в които ти си вложил много усилия да обясниш урока, да предадеш необходимите знания, а ученикът отсреща дори да не се опитва да си направи труда да го разбере или пък пречи на концентрацията на останалите.

????Въпрос 4: Кои са силните и слабите страни във вашата професия?
М.К.: Изграждането на връзката с хората, комуникацията с тях е както слаба, така и силна страна на професията ни. Ако успееш да осъществиш успешна „връзка“ с отсрещния човек и то най-вече с учениците, удовлетворението, емоцията, щастието са пълни. Когато застана пред учениците, видя блесналите им погледи, чуя въпросите им, това ме прави щастлива, истинска.
А.А.: Нашата професия изисква постоянно усъвършенстване, за да сме запознати с новите тенденции и да даваме на учениците най-доброто, на което сме способни. Както във всяка сфера има и слаби страни, но те само ни мотивират да продължаваме да се развиваме.
В.А.: Силните страни в професията на един учител включват предаването на знания на учениците и обогатяването на общата им култура; също и фактът, че си сред младежи и така можеш да разбереш повече за живота и вълненията на младото поколение, за начина им на мислене. По този начин се улеснява комуникацията с тях, както и предаването на знания, близостта с тях позволява да ги образоваш, дори да промениш мирогледа им. Слабите страни: неуважението в обществото към професията на учителя като цяло.

????Въпрос 5: Какви специални качества трябва на човек, който е решил да стане специалист в тази област?
М.К.: Емпатия, солидарност, широка обща култура, комуникативност, способност да се изразява, да говори пред публика и е много важно да умее да прикрива емоциите си без да изглежда лицемерен. Един учител, истински педагог, трябва да е отворен към новото, да извлича най-доброто от старото и да умее да дава всичко от себе си.
А.А.: Упоритост, комуникативност, търпение и взискателност към учениците.
В.А.: Желание, търпение, любов към децата, добро владеене на български език, учене през целия си живот.

????Въпрос 6: Какво бихте посъветвали бъдещите учители / днешните ученици?
М.К.: Често ги съветвам бъдещите учители. Първо – трябва да усетят, че това е тяхната професия. Второ- трябва доста да четат литература, не само в областта, която им е интересна, а и много друга. Трябва да се научат да говорят пред много хора, без да се притесняват и най-вече – трябва да са човеци!!! Защото, който работи с деца, трябва да е ЧОВЕК и да не забравя детското у себе си. И да не забравяме препоръката на великия Христо Ботев: „Учителят трябва да бъде търпелив като вол, добър като агне и телесно здрав като битолски просяк.“- качества, които никак не са излишни в тази прекрасна, но и не лека професия.
А.А.: Надявам се някой от вас – учениците – да се отдаде на педагогическата професия. Уверявам ви, това ще бъде един от най-добрите ви избори. През последните години в нашата сфера се извършиха много реформи и – смятам – към по-добро! Всички искаме те да са в полза на учениците за тяхната успешна реализация.
В.А.: Бих посъветвал бъдещите учители да бъдат подготвени за всякакви ситуации, да бъдат внимателни и да успеят да се свържат с учениците по някакъв начин, за да могат да ги спечелят. Смятам също, че трябва да правим ученето по-просто и разбираемо за всички ученици и така ще се постигнат по-добри резултати!

Подготвили: Селин Тепикова, Селин Яшар и Явор Димитров
членове на Клуб „Журналист“