СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

На 26 март 2019 г. бяхме гости в РУ "Ангел Кънчев " град Русе по покана на ректора чл.кор.проф.дтн Христо Белоев.На срещата присъстваха главния секретар доц.д-р инж.Таня Грозева и декана на аграрно-индустриалния факултет проф.д-р инж.Генчо Попов.Беше подписан договор за сътрудничество между двете институции.