СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

Електронен дневник

Уважаеми родители,

от началото на 2018/ 2019 учебна година в СУ "Васил Левски"- гр. Дулово премахваме хартиения дневник и започваме работа изцяло по електронен дневник. Това е нова и много добра възможност за бърза и лесна комуникация с учителите на вашите деца, да се запознаете с оценките, отсъствията и отзивите за тях, да получавате известия за родителски срещи. Искрено се надяваме да използвате пълноценно възможностите на дневника и това да е още една възможност за по- доброто сътрудничество между учители и родители. Вашето потребителско име и парола ще получите от класния ръководител на вашето дете на следващата родителска среща. Електрония адрес на платформата е shkolo.bg За мобилни устройства (android и iphone) има достъпни приложения. Ученическите книжки и лични карти се запазват.