СУ Васил Левски
Средно училище в град Дулово, Дуловска Гимназия
Facebook

  • ????Рубрика "ПРОСЛЕДИХМЕ ЗА ВАС"
    На 20.12.2022 г. в актовата зала на СУ "Васил Левски" бе представена книгата "Жарава от обич в сърцето" на Марияна Йорданова????Книгата съдържа стихотворения, различни по стил и тематика, но събрали в себе си трепетите и вълненията на поетесата.
    Стиховете са подредени в няколко тематични кръга: стихове, посветени на семейството и любимите хора на поетесата; стихове за България, за морето, за сезоните, за природата, която е в съзвучие с чувствата и мислите на авторката; стихове, в които са отразени проблеми от съвременната реалност и др. Всяка творба рисува отделни късчета от живота на поетесата, а това, което обединява цялата тематична палитра, е силата на изразените емоции.

    ????Част от стихотворенията бяха представени под формата на авторски песни, изпълнени от поетесата и нейни приятелки – група „Магия“. Песента „Коледа“ създаде в залата приятна коледна атмосфера и изпрати посланието на авторката към всички приятели и гости за здраве и благоденствие.

    ????Подготвили: Валентина Георгиева и Ивайла Иванова X А клас